footer-element-bottom

P R O P O Z Í C I E

Vážení športoví priatelia.

V rámci osláv 175. výročia Sednice Tatrína, ktorá sa konala 10.augusta 1847 na fare v Čachticiach, vás Občianske združenie Čachtický polmaratón v spolupráci s Obecným úradom Čachtice a Obecným úradom Hrachovište pozýva na

XXXIV. ročník ČACHTICKÉHO POLMARATÓNU

ktorý sa uskutoční 19. augusta 2023 so štartom o 15.00 hod. na námestí v Čachticiach.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Mgr. Lukáš Oprchal, v. r. Ing. Erika Ondrejková, v.r.
Predseda OZ Čachtický polm. Starostka obce Čachtice

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO
ORGANIZAČNÝ VÝBOR
ČINOVNÍCI PRETEKOV

Ing. Erika ONDREJKOVÁ - starostka obce Čachtice
JUDr. Ivan KOLNÍK - starosta obce Hrachovište
Mgr. Roman PUCHÝ - riaditeľ ZŠ v Čachticiach
Mgr. Marek BUMBÁL- predseda komisie pri OÚ Čachtice

Predseda org. výboru Ing. Jaroslav FRAŇO
Členovia Jozef OPRCHAL
Marián TREBATICKÝ
Mgr. Janka OBADALOVÁ
Marek MIKUŠINEC
Čestní členovia Jiří HUK
Bc. Rudolf JURIS
Mgr. Janka KVASŇOVSKÁ

Riaditeľ pretekov : Ing. Ľubomír KARABA
Hlavný rozhodca : Ing. Darinka GOŇOVÁ
Technický riaditeľ : Mgr. Zdenko MALÍČEK
Manager pretekov : Patrik OPRCHAL
Zdravotnícka služba : RZP a.s. Trenčín MACEJKOVÁ Beáta

Veliteľ trate: Jozef MILATA
Miroslav BIELIK
Hlásateľ pretekov : Marian PAVLÍK
Stravovanie : Základná škola

TITULNá FOTO
DSC02103

Počet pretekárov na polmaratón max 220 a na štafetu max 10 štafiet.

Informácie : Jaroslav Fraňo tel: 0907 751 450
Lukáš Oprchal tel. 0904 976 182

Prezentácia : 19. augusta 2023 od 12:30 do 14.00
v kancelárii pretekov na základnej škole

Ceny : Pretekári na 1-3 mieste v kategórii obdržia finančné odmeny, zlosovateľná tombola pre pretekárov podľa štartovného čísla.
Prvý pretekár na obrátke získa prémiu starostu obce Hrachovište.
Poriadateľ vypisuje odmenu za prekonanie traťového rekordu / 1:08:35 /. Križák Ján

Upozornenie : Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo.
Preteká sa za neobmedzenej premávky s uzáverou v oblasti štartu.

Poriadateľ si vyhradzuje právo zmeny rozpisu s čím budú pretekári včas oboznámení.

Ing. D. GOŇOVÁ v. r. Ing. J. FRAŇO v.r.
Hlavný rozhodca Predseda organizačného výboru

21KM

trasa Čachtice Višňové Hrachovište

654-6544173_running-people-silhouette-clipart-png-download-human-silhouette-removebg-preview

Spravte niečo užitočné pre svoje zdravie a pridajte sa k nám

Občianske Združenie Čachtický polmaratón

Adresa : Múkovská 1281/12 91621 Čachtice

Telefón:  +421 904 976 182

Email:  info@chachtickypolmaraton.sk

Naviguj ma

PROJEKT PODPORILI