footer-element-bottom

P R O P O Z Í C I E

Vážení športoví priatelia.

V rámci osláv 176. výročia Sednice Tatrína, ktorá sa konala 10.augusta 1847 na fare v Čachticiach, vás Občianske združenie Čachtický polmaratón v spolupráci s Obecným úradom Čachtice a Obecným úradom Hrachovište pozýva na

XXXV. ročník ČACHTICKÉHO POLMARATÓNU

ktorý sa uskutoční 24. augusta 2024 so štartom o 15.00 hod. na námestí v Čachticiach.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie s Vami.

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO
ORGANIZAČNÝ VÝBOR
ČINOVNÍCI PRETEKOV

Ing. Erika ONDREJKOVÁ - starostka obce Čachtice
JUDr. Ivan KOLNÍK - starosta obce Hrachovište
Mgr. Roman PUCHÝ - riaditeľ ZŠ v Čachticiach
Mgr. Marek BUMBÁL- predseda komisie pri OÚ Čachtice

Predseda org. výboru :Ing. Jaroslav FRAŇO
Riaditeľ pretekov : Ing. Ľubomír KARABA
Hlavný rozhodca : Ing. Darinka GOŇOVÁ
Technický riaditeľ : Mgr. Zdenko MALÍČEK
Manager pretekov : Patrik OPRCHAL

Zdravotnícka služba : RZP a.s. Trenčín MACEJKOVÁ Beáta

Členovia
Jozef OPRCHAL
Marek MIKUŠINEC

Čestní členovia
Jiří HUK
Bc. Rudolf JURIS
Mgr. Janka KVASŇOVSKÁ
Veliteľ trate: Jozef MILATA
Hlásateľ pretekov : Marian PAVLÍK
Stravovanie : Základná škola

DSC05400
DSC07654

T E C H N I C K É   U S T A N O V E N I A

Dĺžka trate : 21 098 m

Popis trate : Asfaltový podklad ulicami Čachtíc do Višňového a Hrachovišťa s krátkym úsekom lesnej cesty. Profil trate je mierne zvlnený s max. prevýšením do 90 m. Štart je na námestí v obci /vedľa Čachtickej pekárne / a cieľ v areáli Základnej školy v Čachticiach.
Občerstvenie: Na 6, 10 a 15 km a v cieli.

Kategórie :
Muži do 40 rokov Ženy do 40 rokov
Muži vet. nad 40 rokov Ženy nad 40 rokov
Muži vet. nad 50 rokov Ženy nad 50 rokov
Muži vet. nad 60 rokov

Osobitná kategória: Štafetový beh 4-člennných družstiev

Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v roku.

Prihlasovanie : elektronicky do 21. augusta 2024 /streda/ štartovné 10,- EUR

www.kril.sk/registrácia/cp

po 21.auguste 2024 a pri prezentácii od 12:30 do 14:00 hod. štartovné 15,- EUR
štafety štartovné spolu 40,- EUR
V cene štartovného balíčka je zahrnutá pamätná medaila, upomienkové predmety, občerstvenie na trati a v cieli (pitný režim, ovocie, guláš), zdravotnícke zabezpečenie.

Počet pretekárov na polmaratón max 220 a na štafetu max 10 štafiet.
Informácie : Jaroslav Fraňo tel: 0907 751 450
Lukáš Oprchal tel. 0904 976 182

Prezentácia : 24. augusta 2023 od 12:30 do 14.00 v areáli Základnej školy Čachtice

Ceny : Pretekári na 1-3 mieste v kategórii obdržia finančné odmeny, zlosovateľná tombola pre pretekárov podľa štartovného čísla.
Prvý pretekár na obrátke získa prémiu starostu obce Hrachovište.
Poriadateľ vypisuje odmenu za prekonanie traťového rekordu / 1:08:35 /. Križák Ján

Upozornenie : Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo.
Preteká sa za neobmedzenej premávky s uzáverou v oblasti štartu.

Poriadateľ si vyhradzuje právo zmeny rozpisu s čím budú pretekári včas oboznámení.

Hlavný rozhodca Predseda - Ing. D. GOŇOVÁ v. r.

Predseda organizačného výboru - Ing. J. FRAŇO v.r.

DSC07562
TITULNá FOTO

21KM

trasa Čachtice Višňové Hrachovište

654-6544173_running-people-silhouette-clipart-png-download-human-silhouette-removebg-preview

Spravte niečo užitočné pre svoje zdravie a pridajte sa k nám

Občianske Združenie Čachtický polmaratón

Adresa : Múkovská 1281/12 91621 Čachtice

Telefón:  +421 904 976 182

Email:  info@chachtickypolmaraton.sk

Naviguj ma

PROJEKT PODPORILI